5. küsimus

Mis on traditsioonilise ja projektijuhtimisega ehitamise tähtsaim erinevus?

Projektijuhtimine on vahend tagada ehituses osalevate eri osapoolte koostöö, ja lisaks just avatud, vastastikku kasulik koostöö.

Kas siis traditsiooniline ehituse juhtimise viis seda ei taga?

Ei. Traditsiooniline tegutsemisviis tähendab seda, et Tellijal on stardihetkel heausklik idee ehitusinvesteeringu iseloomust ja mahust. Aga projekteerijad teevad oma tööd lähtehetke oletuste najal ja ilma teostuskulude teadliku kindla juhtimiseta ning valmis projektid hinnatakse lõpuks tööettevõtjate pakkumiste alusel. Ja kui läheb nii, et pakkumised on arvatust kallimad, saadetakse projekteerijad tagasi oma laudade taha ja mõne aja pärast korraldatakse jälle uus pakkumisring.

Kuidas see saakski olla lõpptulemuse seisukohast kasulik! Osapooled – projekteerijad ja ehitajad – peavad töötama kordamööda, teineteisega kohtumata ja tsüklit mitu korda korrates.

Projektijuhtimisega ehitamisel moodustavad Tellija, projekteerijad ja CME tihedalt kontaktis oleva koostöögrupi. Kohe kui Tellija on oma investeeringuideed tutvustanud, alustavad projekteerijad ja CME tööd teineteist aktiivselt vastastikku mõjutades. Iga Tellija valik mõjutab projekteerimist. Iga projekti lahendus mõjutab CME hinnanguid ehitusgraafiku ja kulude kohta. Ja iga CME eelarves tehtud mudatus annab Tellijale võimaluse taas sekkuda projekteerimisse.

Projektijuhtimisega ehitamisel on poolte töö üheaegne, vastastikku mõjutav, huvide konfliktideta ja seega avatud. Ettevõtmise kasu on projektigrupi ühiseks eesmärgiks ja selle kohta teeb otsused kõikidel etappidel Tellija ise.

Aga mis siis on teostamisviiside tähtsaim erinevus? Traditsiooniline ehitusfirma müüb tööd, millega Tellija loodab saavutada head tulemust. CME müüb teenust, millega Tellija võib tagada oma soovitud lõpptulemuse.