10. küsimus

CME kasutab teostuseks 100-protsendiliselt spetsialiseeritud alltöövõtjaid, miks?

Kõik ehitamise organiseerimise viisid on oma olemuselt lepingumudelid, millega reguleeritakse osaliste vahelisi suhteid ja kohustusi. CME meetodiga soovitakse algusest peale luua sellised olud, kus Tellija ja CME vahel ei ole väiksemaidki huvide konflikte. Selline püüe eeldab, et CME annab oma asjatundlikkuse Tellija käsutusse ja see asjatundlikkus peab olema tingimusteta sõltumatu.

Mida see praktikas tähendab?

Vähemalt seda, et CME-l ei tohi olla müügiks pakkuda selliseid ressursse, millega ta konkureeriks spetsialiseeritud alltöövõtjate poolt esitatud pakkumistega. CME-l ei tohi olla ühtki ekskavaatorit või kivipuuri, sest selliste vahendite omamine tekitaks põhimõttelise võimaluse huvide ähmastumiseks. See, kes lubab sõltumatut asjatundmist, peab pakkuma ainult seda!

Projekti juhtimise eest hoolitseval firmal ei tohi isegi taustal olla kontakte, mis võiksid mõjutada selle tegevust ja huve. CME omanikeks on täielikult need asjatundjad, kes töötavad firmas ja teie projekti teostamisel.

CME ülesanne on jagada ehitusprojekt vähempakkumisele esitatavateks osadeks. Kui selle jagamise teostab projektijuhtimisele spetsialiseerunud CME projekti edenemise käigus, saavutatakse kaks kasulikku momenti. Projekt on võimalik jagada varasemast täpsemateks ja väiksemateks töövõttudeks ja neid saab delegeerida õigetele töövõtjatele. Miski ei takista ostmast teenust ka suuremate osadena ja kasvõi sõlmimast osalisi nn. projekteerimis-ehituslepinguid kui see on kasulik.

Täpne töövõttude kindlaksmääramine muudab pakkumiste hinna kujundamise töövõtjate jaoks vähem riskantseks, mis loomulikult kärbib pakkumiste lõppsummasid. Ülesanne ja sellest tulenevalt ka leping on selgepiiriline.

Ja teisest küljest, projekti tükeldamine väiksemateks osadeks teeb võimalikuks vähempakkumiste kutsete esitamise varasemast suuremale hulgale töövõtjatele. Pakkumisi saavad seega esitada ka paljud „kohalikud” ettevõtjad, mis omakorda lisab konkurentsi ja tuleb Tellijale kasuks.