Sain hiljuti ühe e-maili, mis algas nii:

„Meie aja paradoks seisneb selles, et meil on kõrgemad ehitised, kuid lühem kannatlikkus, laiemad kiirteed, kuid kitsamad arusaamad.“

Selleks, et arusaamu laiendada, saigi kannatlikult ette võetud käesoleva raamatu tõlkimine

Ka eesti ehitusturg on jõudnud niikaugele, et on vaja kasutusele võtta uusi ja paremaid meetodeid investeeringute tasuvuse tõstmiseks. Raamat kirjeldab üht sellist meetodit, mida Eestis on vähe tutvustatud ja seetõttu ka vähe kasutatud. Vaatamata sellele on meil esimesed edukad näited olemas ja selle taustal julgen seda ka kõigile soovitada.

Construction Management (CM) on konsultatsioonipõhine projektijuhtimise töövõtumeetod, mis on tekkinud Management Contracting (MC) teostuspõhise (peatöövõtt) töövõtumeetodi kõrvale. Raamatus nimetatakse konsultatsioonipõhist ehitusjuhtimist CME.

Milles seisneb siis CME paremus? Selle vastuse saate raamatut lugedes.

Raamatu autorid küsivad ja annavad ka vastuseid projektijuhtimise väidetud edust. Raamatut tutvustades küsisid autorid:„Millel põhineb projektijuhitöövõtu väide vähendada ehituskulusid 10-20% võrra?“

Ja vastasid: “Väide äratab mõistetavatel põhjustel kahtlusi, sest isegi juba 10% on palju. Ükski eraldivõetav põhjus ei ole piisav, et seletada sellist kokkuhoidu.“

Põhjusi on mitu ja põhjuste selgitamiseks ka nüüd olemas raamat -vt. sisukord.

Parimate tervitustega

Ahti Väin
OÜ Ahti Väin Konsult juhataja